Kategoria: Wychowawca i nauczyciel

CECHY GATUNKOWE

Uczenie się występuje również u innych zwierząt, także tych, których położenie na drabinie filogenetycznej jest niższe. Im wyższe miejsce zajmują, a tym samym są bliższe człowieko­wi, tym większą rolę w ich życiu odgrywa uczenie się. Największe możliwości uczenia się w świecie zwierzęcym stwierdzono u małp człekokształtnych, a opisy badań prowadzonych od dawna w tym zakresie pasjonują nie tylko specjalistów.Stwierdzając istnienie uczenia się również u zwierząt, wypada odnotować, że występuje w tym zakresie daleko idące zróżnicowanie. To, co obserwujemy, jeśli chodzi o uczenie się u reprezentantów różnych gatunków, wskazuje na duże odmienności. Między innymi na tej podstawie mówi się o gatunkowych determinantach uczenia się.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

WIELE DANYCH PORÓWNAWCZYCH

Istnieje wiele danych porównawczych informujących o możliwościach uczenia się reprezentantów różnych gatunków zwierząt, tu ograniczy­my się jedynie do refleksji na temat specyfiki uczenia się człowieka. Chodzi o to, czym różni się uczenie się ludzkie od zwierzęcego. Zwróćmy jednak najpierw uwagę na istniejące podobieństwa. Gdy „wychowywano” na przykład razem z dziećmi ludzkimi młode szympansy, to w wielu wyuczonych zachowaniach dziecka i zwierzęcia nie stwierdzono różnic. Tak było w początkowym okresie. Jednak gdy u dziecka ludzkiego wraz z wiekiem rozwijał się system słowny, zaczynało ono uzyskiwać znacząco lepsze rezultaty i w miarę dalszego rozwoju różnice na jego korzyść stawały się coraz większe. Życie dorosłych osobników różni się tak bardzo, że trudno nawet o ścisłe porównania.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

SYSTEM SŁOWNY

System słowny stanowi niewątpliwie w uczeniu się czynnik bardzo ważny; w znacznym stopniu decyduje on o przewadze i znacznie większych możliwościach człowieka w tym zakresie.Dzięki systemowi słownemu zwiększa się zakres tego, co człowiek przyswaja sobie w ciągu życia. Wiele treści ma postać słowną i inaczej nie mogą one być wyrażone. Wśród materiałów będących przed­miotem uczenia się człowieka treści słowne stanowią pokaźną część pełnią ważną rolę w jego wiedzy i rozwoju. Ponadto niektóre treści niesłowne odbierane w postaci bezpośrednich doznań zmysłowych zyskują u człowieka dzięki werbalizacji (nazywaniu — określaniu słownemu) dodatkową reprezentację, na skutek czego szanse przy­swojenia ich i wykorzystywania ulegają zwiększeniu.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

ROZLEGŁE MOŻLIWOŚCI

System słowny stwarza rozległe możliwości semantycznego przetwarzania informacji, odgrywającego ogromną rolę w trwałym zapamiętywaniu, gromadzeniu, strukturalizowaniu i aktualizowaniu wiedzy. Korzyści dotyczą nie tylko zakresu możliwych do przyswojenia treści, ale także trwałości pamięciowego przechowywania ich oraz sposobów uczenia się.Gdy interesowaliśmy się zróżnicowanymi poziomami będącego efektem uczenia się funkcjonowania jednostki , zwracaliś­my uwagę na znaczenie reguły. Obecnie zdajmy sobie sprawę z faktu, że u człowieka jest to reguła werbalna, a więc formułowana i wyrażana z udziałem systemu słownego.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

DZIĘKI SYSTEMOWI

Dzięki systemowi słownemu i związanemu z nim przekazowi społecznemu kolejne pokolenia nie rozpoczynają wszystkiego od nowa, ponieważ trwały dorobek przejmują od pokoleń poprzednich. U zwie­rząt uczenie się ogranicza się do wydarzeń rozgrywających się w życiu osobnika — o ciągłości historycznej decydują niemal wyłącznie mecha­nizmy wrodzone; wchodzi w grę dziedzictwo biologiczne. Dziedzictwo to i wskazane mechanizmy występują również u człowieka, ale ponadto istnieje przekaz społeczny i w uczeniu się odgrywa on ogromną rolę.Ucząc się, człowiek wykracza daleko poza to, z czym aktualnie bezpośrednio ma do czynienia. To, co robi, rozgrywa się niejako jeśli chodzi o czas — w trzech wymiarach: dziejąc się aktualnie, nawiązuje do przeszłości i wkracza w przyszłość. Często dopiero dzięki temu nabiera właściwego sensu i znaczenia.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!