INTERNALIZACJA JAKO ŚRODEK I JAKO CEL

W oddziaływaniach wy­chowawczych instrumentalne traktowanie internalizacji ma duże zna­czenie i często wykorzystuje się ją w ten sposób. Jeśli zależy nam na określonym postępowaniu wychowanka (chcemy je wywołać bądź utrwalić, gdy już występuje), to trzeba nie tylko stworzyć okazję do tego rodzaju działań i ustanowić odpowiedni system zachęt, ale również przekonać o słuszności tych działań. Gdy brak tego w wy­chowawczych oddziaływaniach, to ich skuteczność jest zwykle ograni­czona. Jeśli nawet uzyskuje się pożądane rezultaty w postaci okreś­lonych zachowań podmiotu, okazują się one nietrwałe.Gdy internalizację traktujemy jako cel, mamy na uwadze dojrzałą osobowość wychowanka, którego cechuje to, że postępuje zgodnie z normami ogólnoludzkimi, a czyni to dlatego, że to są jego własne normy.Ale czy realistyczny jest postulat, by internalizację norm traktować w oddziaływaniach wychowawczych zawsze pierwszoplanowo?

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)