KAŻDE SENSOWNE TREŚCI

Powtórzenia takie nie są bez znaczenia, jako że podtrzymują informa­cję w krótkotrwałej pamięci jednostki i w ten sposób stwarzają okazję do jej głębszego przetworzenia. Jeśli jednak przetworzenie to nie nastąpi, informacja nie przejdzie do pamięci długotrwałej i gdy wygaśnie, ulegnie bezpowrotnemu zapomnieniuKilkakrotnie zwracaliśmy uwagę na znaczenie organizowania treści. Mówiliśmy, że jest ważne, aby powstająca w umyśle ludzkim reprezen­tacja świata nie była rozkawałkowana, ale stanowiła spójny system wiedzy. Zwracaliśmy uwagę również na to, że przyswajane treści nie powinny stanowić luźnej mozaiki, jest ważne ich ustrukturalizowanie. Każde treści sensowne — z uwagi na swą znaczeniowość są jakoś ustrukturalizowane, w organizacji treści zawartych w materia­łach dydaktycznych uwzględnia się domniemywane potrzeby uczniów.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)