NIEDOSTATKI PRZETWARZANIA

Cho­dzi o to, by miast rozkawałkowanej (dotyczącej poszczególnych wycinków) reprezentacji świata kształtował się u jednostki spójny system wiedzy. Dla rozwoju ma to ogromne znaczenie.Niedostatki przetwarzania semantycznego są w dużej mierze od­powiedzialne za szybkie zapominanie treści, decydując w wysokim stopniu o szkolnym niepowodzeniu. Stosując odpowiednie zabiegi dydak­tyczne, można przetwarzaniem informacji sterować. Czyni się to głównie przez aktywizowanie poznawcze uczniów, które jest jednym z pod­stawowych środków (a także zadań) w oddziaływaniach pedagogicznych nauczyciela . Przetwarzaniu semantycznemu sprzyja­ją pewne właściwości indywidualne, jak motywacja poznawcza, które również można kształtować przez stosowne oddziaływanie.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)