TRANSLATORY

Translatorem nazywa się program służący do tłumaczenia programów zapisanych w jednym języku na równoważne im pro­gramy, w innym języku. Najczęściej translator jest programem tłumaczącym program, zapisany w języku zewnętrznym na pro- gram w kodzie wewnętrznym. Program, który ma być przetłu­maczony nazywa się programem źródłowym, zaś wynik pracy translatora nazywa się programem wynikowym. Translatory ję­zyków symbolicznych przyjęło się nazywać assembleramt, ,przy czym często język symboliczny nazywa się językiem assemblera lub, krótko assemblerem.Translatory języków programowania wyższego rzędu dzielą się na’ dwie klasy:  kompilatory, interpretatory.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)