WCZEŚNIEJSZE UCZENIE SIĘ

Stwier­dzono, że niekiedy wcześniejsze uczenie się nie wywiera wyraźnego wpływu na uczenie się późniejsze, niekiedy wpływ jest negatywny, niekiedy pozytywny. W przypadku wpływu negatywnego mówimy hamowaniu proaktywnym bądź negatywnym transferze, w przypad­ku wpływu pozytywnego — o ułatwieniu proaktywnym bądź o pozy­tywnym transferze. Negatywny wpływ wyraża się w powolniejszym uczeniu się, większej liczbie popełnianych błędów, niższych koń­cowych rezultatach w stosunku do tych, które można by uzyskać, gdyby aktualne uczenie się nie było poprzedzone wcześniejszym. Zdarza się na przykład, że kolejno przyswajane treści mylą się uczniowi. Wpływ pozytywny wyraża się w szybszym uczeniu, mniej­szej liczbie błędów, wyższych rezultatach końcowych.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)