WIELKOŚĆ NORM

Przez internalizację społecznych norm rozumiemy uznanie ich przez jednostkę za własne. Chodzi nie tylko o pełną akceptację tych norm, opartą na przekonaniu o ich słuszności, ale o to, by normy te były traktowane przez . jednostkę jako własne i rzeczywiście funkc­jonowały w jej życiu. Sprawa okazuje się jednak całkowicie jednoznaczna tylko w sferze ogólnych rozważań. W rzeczywistości jest bardzo skomplikowana, zawiła i wcale niebezproblemowa.Przede wszystkim zdajmy sobie sprawę z wielości norm.Nie chodzi tylko o to, że społecznych norm jest dużo. Nie chodzi również tylko o to, że są wśród nich normy ogólne, co do których sądzi się, że powinny regulować postępowanie człowieka we wszyst­kich zakresach jego działalności, i normy szczegółowe, odnoszące się tylko do pewnych dziedzin, okoliczności. Pewne normy są jakby uszczegółowieniem innych, wynikają z nich, a wszystkie stanowią (powinny stanowić) całościowy system.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)