WYBRANE WIELKOŚCI

Dodatkowo wybrane wielkości mogą być rejestro­wane w dłuższych okresach, co stanowi materiał empiryczny dla potrzeb planowania i prognozowania ęlalszej działalności obiek­tu. Funkcje kontroli i sterowania mogą, być realizowane albo w układzie pełnej automatyki, wówczas zarówno rejestracja danych jak-i sterujące wykorzystanie informacji odbywa się bez udziału człowieka, albo przy współdziałaniu z człowiekiem, któ­ry uczestniczy w zarejestrowaniu danych oraz podejmuje dzia­łanie sterujące na podstawie uzyskanych informacji wynikowych (które są dodatkowo uzupełnione dyspozycjami dla użytkownika o możliwościach i zaleceniach w stosunku do dalszego działania).

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)